Цветово помагало за
дизайнери, компютърни oператори и полиграфисти

Следващите таблици са построени така, че 13-те хроматични и 11-те черни
степени на тоналните стойности и различните комбинации, получени от тяx,
се подреждат в кубична система според мястото им в цветовото пространство.

Наклоните на растерните линии в полутоновата решетка в
градуси са: cyan - 15°, magenta - 75°, yellow - 0°, black - 45°.

Медия

Първа част двустранно промазана гланцова хартия 150 г/м2
Втора част бяла офсетова хартия 80 г/м2
Честотата на полутоновата решетка /линеатура/ е:
Първа част - 175 lpi
Втора част - 150 lpi
Формата на полутоновата точка е кръгла.

За да се постигне максимална точност
в предаването на цветовите нюанси,
този атлас е отпечатан с помощта на
специализиран комплект софтуер и
уреди на Color Partner Gmbh - Germany,
предоставени от АДКОМ
Силата на цветовете е съобразена с Pantone®.

Следните променливи могат да влияят на цветовете
от вашия печат и да доведат до различия с този атлас:

- използваният печатен процес
- плътност на мастиления филм
- вариации в цвета, качеството и текстурата на хартията
- акуратност в контрола на цветовете при печат
- светлинни условия, при които се наблюдават цветовете
- баланс вода-мастило
- качество на печатните пластини
- използваните мастила и добавки
- дълго употребяван и износен атлас.

Пазете атласа си. С течение на времето цветовете могат да се променят поради избледняването на пигмента, стареенето на хартията, въздействието на светлината, както и от захабяване при употреба. Избягвайте продължителното излагане на слънчева светлина. Съхранявайте го на сухо място, далеч от огън и висока температура.

атлас на тоналните цветови стойности
атлас
цветово помагало